Zakładanie trawników z rolki

Zakładanie trawników z rolki

Zakładanie trawników z rolki i z siewu , oraz zakładanie sztucznej trawy na obiektach intensywnie użytkowanych , np. place zabaw, trawniki przy przedszkolach itp. Trawnik jest bardzo istotnym elementem ogrodu. Właściwie założony i pielęgnowany jest jego niewątpliwą ozdobą. Założenie trawnika wiąże się z szeregiem prac przygotowawczych. Począwszy od oczyszczenia terenu z gruzu , chwatów i innych zanieczyszczeń, wypoziomowania i wyrównania terenu, do wysiewu mieszanki traw lub rozłożenia trawnika z rolki. Na placach zabaw , np. w przedszkolach zakładamy rolki sztucznej trawy lub tzw. bezpieczną powierzchnię poprzednio przygotowując profesjonalnie teren.